Chovateľská stanica Veselý Dvor ponúka na predaj štenatá
Chovateľská stanica Al-Mira de Brie ponúka na predaj štenatá
Toggle Bar

24. Klubová výstava briardov, Kamenný mlyn, 9.10.2010
počet prihlásených: 67
rozhodca: p.Marlies Werkmeister (D)

Klubový víťaz, Najlepší plavý pes, BOB
Altesse les Chiens de Marki

Klubová víťazka, Najlepšia plavá sučka
Viva la Diva Moravia Campanella

Najlepší čierny pes
Harry Potter Dalido

Najlepšia čierna sučka
Darssinta Eminentia Sibra

Klubový viťaz mladých
Especially for You des Plaines de Brotonne

Klubová víťazka mladých
Farinta Fany Eminentia Sibra


PSY       -  TRIEDA   PUPPY

PLAVÉ

Veľmi nádejný 1, Najlepšie šteňa - pes

Edward Badria´s Darling                  21. 05. 2010   CMKU/5735/10

O :  DJ Dennis des Travailleurs Barbus       M : Artemis Badria´s Darling

ch :Adriana Babicová                              m :Adriana Babicová

Všetko V, okrem VD: hrudník- šírka a hĺbka, postoj hrudníkových končatín-úzky, pohyb, farba očí- trochu svetlé, pigment, kvalita srsti

Veľmi nádejný 2

        Elton Badria´s Darling                      21. 05. 2010   CMKU/5737/10

O :  DJ Dennis des Travailleurs Barbus       M : Artemis Badria´s Darling

ch :  Adriana Babicová                            m :  Adriana Babicová

Všetko V, okrem VD: krk- šírka a dĺžka, hĺbka hrudníka, nesenie chvosta, zauhlenie panvových končatín, pohyb- hravý, tvar ušníc-preložené, pigment, kvalita a dĺžka srsti

Veľmi nádejný 3

        Enricque Badria´s Darling                21. 05. 2010   CMKU/5738/10

O :  DJ Dennis des Travailleurs Barbus       M : Artemis Badria´s Darling

ch :  Adriana Babicová                            m :  Adriana Babicová

Všetko V, okrem VD: dĺžka krku, šírka hrudníku, nesenie chvosta, postoj hrudníkových končatín, zauhlenie panvových končatín, pohyb- veľmi hravý, nasadenie ušníc, pigment, chrbát, kvalita a dĺžka srsti

Veľmi nádejný 4

Edmond Badria´s Darling                 21. 05. 2010   CMKU/5734/10

O :  DJ Dennis des Travailleurs Barbus       M : Artemis Badria´s Darling

ch :  Adriana Babicová                            m :  Adriana Babicová

Všetko V, okrem VD: hlava- výraz a typ, nesenie chvosta, postoj a uhlenie panvových končatín, pohyb, pigment, kvalita, dĺžka a farba srsti- vo vývoji.

Veľmi nádejný 5

        Elliot Badria´s Darling                      21. 05. 2010   CMKU/5736/10

O :  DJ Dennis des Travailleurs Barbus       M : Artemis Badria´s Darling

ch :  Adriana Babicová                            m :  Adriana Babicová

Všetko V, okrem VD: šírka krku, hĺbka a šírka hrudníku, postoj a zauhlenie hrudníkových končatín, zauhlenie panvových končatín, pohyb, pigment, zadok, srsť -dĺžka. Na vek vynikajúca kvalita a farba srsti. Chýba substancia- je chudý.PSY       -  TRIEDA   DORASTU

ČIERNE

Veľmi nádejný

        Googlle od Labíčka                           16. 01, 2010   CMKU/BRI/5710

O :  Fellini vom Hexenhof                         M : Jambalaya Nadina-Sis

ch :  Kubešová Eva                                 m :  Grammová-Bauerová Petra

Všetko V, okrem VD: hrudník- šírka a hĺbka, postoj panvových končatín, pigment, zadok, farba a dĺžka srsti, pohyb. D: zauhlenie panvových končatín. Na svoj vek dosť veľký.

PLAVÉ

Veľmi nádejný, Najkrajší dorast - pes

        Claud Samuelhic Bohemia                13. 01. 2010   CMKU/BRI/5698/10

O :  Ch. Camus Aux Pattes Velues              M : CIE. Blueberry Bohemia Adyton

ch :  Iva Pazderová                                 m :  Iva Pazderová

Všetko V, okrem VD:: hĺbka a šírka hrudníku, pigment, kvalita a dĺžka srsti. Veľmi nádejný typický pes.PSY       -  TRIEDA   MLADÝCH

ČIERNE

Veľmi dobrý

Aish Sarah Eufrasio                          26. 10. 2009   CMKU 5661

O :  Brock Au-Auriga Brie                        M : Qetynga Bar-Bar Beskydy

ch :  Jan Hájek                                       m :  Jan Hájek

Všetko V, okrem VD: typ hlavy, šírka krku, hrudník šírka a hĺbka,  nesenie chvosta- veselo, zauhlenie hrudníkových končatín, pohyb celkovo, farba očí, srsť- kvalita, farba, dĺžka. D: zauhlenie panvových končatín

PLAVÉ

Výborný 1, CAJC, Klubový víťaz mladých- pes

Especially for You des Plaines  de Brotonne5.6.2009CMKU/BRI/5754/10

O :  Sunny Boy des Plaines de Brotonne     M : Vixen des Plaines de Brotonne

ch :  Valerie Denicou                               m :  Pavla Firlová

Všetko V, okrem VD: šírka hrudníka, veselo nesený chvost, zauhlenie hrudníkoých končatín, pigment, zadok, kvalita a farba srsti- vo vývoji. Typický, nádejný.

Výborný 2

Escott Amber Route                         07. 11. 2009   CMKU/bri/5742/10

O :  Adelscott des Plaines de Brotonne       M : Acca des Plaines de Brotonne

ch :  Slavek Kaminski                              m :  Martina Mikulová

Všetko V, okrem VD: zhryz „I" vytŕča, šírka hrudníka, postoj hrudníkových končatín, pigment, chrbát, kvalita srsti. Veľmi harmonickýPSY       -  TRIEDA   STREDNÁ

ČIERNE

Neprítomný

        Fiston Frigo Eminentia Sibra            06. 06. 2009   SPKP 859

O :  Usually the Best Moravia Campanella   M : Darssinta Eminentia Sibra

ch :  MVDr. Silvia Ficová                         m :  Roman Chlapovič

PLAVÉ

Veľmi dobrý

Dorsey Badria´s Darling                  26. 06. 2009   CMKU/5606/09

O :  EnrIcque de la Maison Louis d´Or        M : Bellatrix Badria´s Darling

ch :  Adriana Babicová                            m :  Adriana Babicová

Všetko V, okrem VD: hrudník-hĺbka a šírka, zauhlenie hrudníkových končatín, zadok, farba srsti. D: farba očí, nesenie chvosta- veľmi vysoko. Pekný v type, za oči a nesenie chvosta VDPSY       -  TRIEDA   OTVORENÁ

ČIERNE

Neprítomný

Grandamour du Manoir Noble         04. 11. 2007   CMKU/BRI/5435-08/07

O :  Balboa du Noble Nid                         M : Zanityrose du Manoir Noble

ch :  Snocks - Gijsemans Johan                  m :  Kašpar Jiří

PLAVÉ

 

Výborný 1, CAC, Najlepší plavý pes, Klubový víťaz, BOB

Altesse les Chiens de Marki            06. 08. 2008  MET. Bdb. 1880/08

O :  A´Romero des Plaines de Brotonne      M : Draivena z Andaye

ch :  Márki Zsolt                                     m :  Berecz Edina

Všetko V, okrem VD:: tvar očí, pigment. 2x I zrastené, výrazný typický pes

Výborný 2

Assiniboine Velmond                        21. 12. 2006   CMKU/BRI/5206/06

O :  Ch. Chico Dalido                               M : Ch. Melusine Zoe Moravia

ch :  Monika Domalípová                         m :  Monika Domalípová

Všetko V, okrem VD: zhryz, farba očí, tvar ušníc- výrazne rolované, pigment. Zatáča chvost v pohybe. Veľmi pekný typický pes.  

Výborný 3

Clayton Badria´s Darling                 21. 01. 2008   CMKU/5387/08

O :  Jannik vom Vossberg                         M : Artemis Badria´s Darling

ch :  Adriana Babicová                            m :  Adriana Babicová

Všetko V, okrem VD: zhryz, farba očí, nasadenie a tvar ušníc- pravé preložené, pigment, zadok. D: nesenie chvosta- vysoko, rolovaný. Perfektná hlava

Výborný 4

        Cassanova Badria´s Darling            21. 08. 2008   CMKU/BRI/5384/08

O :  Jannik v. Vossberg                            M : Artemis Badria´ Darling

ch :  Adriana Babicová                            m :  Vladimír Plainer

Všetko V, okrem VD: hlava - typ a výraz, hĺbka hrudníka, dĺžka chvosta- chýba 2cm, zauhlenie panvových končatín, farba očí, pigmnet, chrbát-zhrbený, zadok. D: nesenie chvosta- veľmi veselo

.       

PSY       -  TRIEDA   PRACOVNÁ

ČIERNE

Výborný 1, CAC

        Ikaika del Desperado                       24. 08. 2007   MET Bdb. 1864/07

O :  Falko du Pont de la Sambre                 M : Faye of Claire del Desperado

ch :  Krisztina Firle                                  m :  Krisztina Firle

chýba posudok

Výborný 2, R.CAC

Brock Au-Auriga Brie                      25. 04. 2003   CMKU 4616

O :  Merveilleux da la Foret d´Emeraudes     M : Auriga Bhatinda

ch :  MVDr. Vlasta Vagerová                     m :  Vlasta Vagerová

Všetko V, okrem VD: zhryz- opotrebovaný, 2xI vpredu, dĺžka chvosta, zauhlenie panvových končatín, pohyb, farba očí, zadok, kvalita srstiVýborný 3

Ch. Komik Sibra Boramo Sole         09.08. 2004    SPKP 769

O :  Valuas Preston                                 M : Brandevine Eminentia Sibra

ch :  Jitka Králičková                               m :  Dušan Prcúch

Všetko V, okrem VD: zhryz, nesenie chvosta, zauhlenie hrudníkových i panvových končatín, farba očí, kvalita srsti. D: dĺžka chvosta

PLAVÉ

Výborný 1, CAC

        Iago del Desperado                          24. 08. 2007   Bdb. 1868/07

O :  Falko du Pont de la Sambre                 M : Faye of Claire del Desperado

ch :  Krisztina Firle                                  m :  Zita Kurucz

chýba posudok   PSY   -  TRIEDA      ŠAMPIÓNOV

ČIERNE

Výborný 1, CAC, Najlepší čierny pes

Harry Potter Dalido                          01. 03. 2005   CMKU 4921

O :  Atris Trzy Korony                             M : ICH. Sel. Cartier Monzerat Cadine

ch :  Daniela Kellovská                            m :  Daniela Kellovská

Všetko V, okrem VD: zhryz, chrbát. Typický pes.

PLAVÉ

Výborný 1, CAC

Usually the Best Moravia Campanella 22. 11.2006 CMKU/BRI/5160/06

O :  Picon Biére des Plaines Brotonne         M : Charming Charisma Moravia

ch :Pavla Firlová                                     m :Pavla Firlová

Všetko V, okrem VD: hrudník- šírka a hĺbka, nesenie chvosta- zrolovaný, zauhlenie hrudníkových končatín, pigment, kvalita srsti  

        

Výborný 2, R.CAC

A´Romero des Plaines de  Brotonne 25. 11. 2005 MET 1834/H/06

O :  Piconbiere des Plaines de Brotonne      M : Swann des Plaines de Brotonne

ch :  Valerie Denicou                               m :  Márki Zsolt

Všetko V, okrem VD: dĺžka krku, dĺžka chvostu, farba očí, tvar uší-zrolované, pigment, chrbát- mäkký, kvalita srsti. D: zhryz - silno opotrebované. Paspárky vpravo hore prázdne   

Výborný 3

        Bastien Badria´s Darling                  20. 03. 2007   CMKU/BRI/5223/07

O :  Ysabo du Mas de Chantranne             M : Artemis Badria´s Darling

ch :  Adriana babicová                            m :  Sylva Vavrušová

Všetko V, okrem VD: zhryz-nepravidelný, dĺžka krku, postoj a uhlenie panvových končatín, pigment, kvalita srsti, D: nesenie chvosta- veľmi veselo

Neprítomný

         Gargamel Filia                                  28. 04. 2006   CMKU/BRI/5086/06

O :  Amadeo Antisc Avalanche                 M : Angie Shaggy Kasiterit

ch :  Alice Filipová                                  m :  Martina Mikulová

 

PSY       -  TRIEDA   ČESTNÁ

PLAVÉ

Výborný

        Attrei Badria´s Darling                     21. 09. 2004   CMKU/BRI/4872/04

O :  Uniquehengo des Uns et des Autres    M : Kalista Nut Moravia Campanella

ch :  Adriana Babicová                            m :  Vladimír Plainer

Všetko V, okrem VD: zhryz-opotrebovaný, dĺžka krku, dĺžka chvostu, tvar uší, chrbát a zadok, D: srsť-kvalita-jemnáPSY       -  TRIEDA   VETERÁNOV

PLAVÉ

  Výborný 1

Ch. Keen Cowboy Moravia              11. 07. 2002   CMKU/BRI/4511/02

O :  Ch. Osferatu de la Chaume du Bois       M : Ch. Glimmer of Hope Moravia

ch :  Pavla Firlová                                   m :  Vladimír Váňa

Všetko V, okrem VD: zhryz, postoj panvových končatín, pohyb, pigment, chrbát, kvalita srsti

 

SUKY    -  TRIEDA   PUPPY

ČIERNE

Veľmi nádejná

Bell Tallulah des Nobliaux               08. 05. 2010   SPZ- SPKP 864

O :  Anouk Joel van de Boksenberg           M : Noemi Gioia Romani

ch :  Gaby & Ralf Junker                          m :  Zuzana Ševčíková

Všetko V, okrem VD: hĺbka a šírka hrudníka, postoj a zauhlenie hrudníkových končatín, pigment, chrbát-prestavaná, kvalita a dĺžka srsti. Pekne predvedená.

PLAVÉ

Veľmi nádejná 1, Najkrajšie šteňa-suka

Etienne Badria´s Darling                  21. 05. 2010   CMKU/5741/10

O :  DJ Dennis des Travailleurs Barbus       M : Artemis Badria´s Darling

ch :  Adriana Babicová                            m :  Adriana Babicová

Všetko V, okrem VD:dĺžka krku, šírka hrudníku, zauhlenie hrudníkových končatín, postoj panvových končatín, pigment, kvalita a dĺžka srsti

Vemi nádejná 2

        Enigma Badria´s Darling                  21. 05. 2010   CMKU/5740/10

O :  DJ Dennis des Travailleurs Barbus       M : Artemis Badria´s Darling

ch :  Adriana Babicová                            m :  Adriana Babicová

Všetko V, okrem VD: typ a výraz hlavy- úzka papuľa, hĺbka a šírka hrudníka, postoj hrudníkových končatín, nasadenie a tvar ušníc, pigment, dĺžka srsti. Pekne predvedená.SUKY    -  TRIEDA   DORASTU

ČIERNE

Veľmi nádejná

Ginevra od Labíčka                          16. 01. 2010   CMKU/BRI/5712/10

O :  Felini von Hexenhof                          M : Jambalaya Nadina-Sis

ch :  Eva Kubešová                                 m :  Eva Kubešová

Všetko V, okrem VD: hĺbka a šírka hrudníka, chrbát a zadok, kvalita, farba a dĺžka srsti. Veľmi perspektívna.

PLAVÉ

Veľmi nádejná, Najkrajší dorast-suka

Camey Chic Bohemia Adyton          13. 01. 2010   CMKU/BRI/5699/10

O :  Ch. Camus Aux Pattes Velues              M : CIE. Blueberry Bohemia Adyton

ch :  Iva Pazderová                                 m :  Iva Pazderová

Všetko V, okrem VD: hĺbka a šírka hrudníka, dĺžka chvosta, postoj a zauhlenie hrudníkových končatín, zauhlenie panvových končatín, pigmnet, kvalita a dĺžka srsti. Veľmi perspektívna, pekná.

SUKY    -  TRIEDA   MLADÝCH

ČIERNE

Výborná 1, CAJC, Klubová víťazka mladých

Farinta Fany Eminentia Sibra          06. 06. 2009   SPKP 850

O :  Ch. Usually the Best Moravia              M : Ch. Darssinta Eminentia Sibra

ch :  MVDr. Silvia Ficová                         m :  Silvia Ficová

Všetko V, okrem VD: hĺbka a šírka hrudníka, zauhlenie hrudníkových končatín, farba očí, pigment, farba srsti. Pekná suka!

PLAVÉ

Výborná 1, CAJC

Romina Power de l´Avenue              19. 07. 2009   ÖHZB BBR 897

O :  Gameboy Enfant par la Garrigue           M : Madline de l´Avenue d´Artagnon

ch :Gaby Elsner                                      m :Michaela Wagner/Gaby Elsner

Všetko V, okrem VD: hrudník-hĺbka a šírka, zauhlenie a postoj hrudníkových končatín-úzky, pigment. Veľmi pekná sučka.           

Výborná 2

Ezra de la Source de Marsylia         19. 04. 2009   PKR.I-63822

O :  Extasy les Bandes de Fouse                M : Nippy Tatranski Ring

ch :  Wozniak-Suchorab Sylwia                 m :  Wozniak-Suchorab Sylwia

Všetko V, okrem VD: hĺbka hrudníka, zauhlenie hrudníkových a panvových  končatín, pigment, kvalita srsti. Vynikajúci pohyb, perspektívna      

Výborná 3

        Easy to Love Amber Route              07. 11. 2009   CMKU/BRI/5732/10

O :  Adelscot des Plaines de Brotonne        M : Acca des Plaines de Brotonne

ch :  Slawomir Kamiňski                           m :  Jolana Segetová

Všetko V, okrem VD: šírka hrudníka, zauhlenie hrudníkových končatín, pigment, chrbát a zadok- prestavaná, v pohybe chrbtová línia padá dopredu.

Výborná 4

Rebecca de Winter de l´Avenue      19. 07. 2007   BBR 898

O :  Gameboy Enfant par la Garrigue           M : Madeline de l´Avenue d´Artagnan

ch :  Gaby Elsner                                    m :  Ingeborg Woitsch-Weineck

Všetko V, okrem VD: hrudník- hĺbka a šírka, chvost- dĺžka a nesenie, postoj a zauhlenie hrudníkových končatín, postoj panvových končatín, pohyb, pigment, chrbát, kvalita srsti

Veľmi dobrá

        Coccinelli Cape Belgabon                07. 06. 2009   CMKU/BRI/5596/09

O :  Usually the Best Moravia Campanella   M : Boneville Belgabon

ch :  Marie Reková                                  m :  Kamila Seidlová

Všetko V, okrem VD: dĺžka krku, hrudník- hĺbka a šírka, dĺžka chvosta, v postoji zatiahnutý chvost, postoj a zauhlenie hrudníkových končatín, farba očí, pigment, kvalita a farba srsti- dnes jemná, povaha-rezervovaná.

Veľmi dobrá

         Florida z Antaye                                20. 11. 2009   SPKP 863

O :  Duzy Ciasteczkowy Pótwor Kudlate      M : Ennana z Andaye

ch :  Jolana Segetová                              m :  Miroslav Rácz

Všetko V, okrem VD: počet zubov- chýba P4, dĺžka krku, hĺbka a šírka hrudníku, nesenie chvosta, zauhlanie hrudníkových končatín, postoj a zauhlenie panvových končatín, pohyb, farba očí, pigmnet, chrbát, farba a dĺžka srsti. Rezervovaná povaha, suka vo vývoji.

Veľmi dobrá

Fata Morgana z Andaye                   20. 11. 2009   SPKP 862

O :  Duzy Ciasteczkowy Pótwor Kudlate      M : Ennana z Andaye

ch :  Jolana Segedová                              m :  Miroslav Rácz

Všetko V, okrem VD: výraz hlavy, dĺžka krku, hĺbka a šírka hrudníku, nesenie a dĺžka chvota, zauhlenie panvových končatín, pohyb, farba očí, pigment, chrbát a zadok, farba a dĺžka srsti. Povaha veľmi rezervovaná, potrebuje ring drezúru!

Neprítomná

Andromeda Irissberg                        16. 10. 2009   CMKU 5656/09

O :  Charleston Bohemia Elité                    M : Gentiane Bohemia Elité

ch :  MVDr. Dajána Šamšulová                  m :  Alena KotrčováSUKY    -  TRIEDA   STREDNÁ

PLAVÉ

Výborná 1, CAC

Coca Bugaboo Belgabon                  07. 06. 2009   CMKU/BRI/5595/09

O :  Usually the Best Moravia Campanella   M : Boneville Belgabon

ch :  Marie Reková                                  m :  Marie Reková

Všetko V, okrem VD: hĺbka a šírka hrudníka, zauhlenie panvových končatín, farba očí, pigment, chrbát , zadok, farba srsti, D: dĺžka chvosta, kvalita srsti. Dlhší formát.Výborná 2, res.CAC

Diane Badria´s Darling                    26. 06. 2009   CMKU/5611/09

O :  EnrIcque de la Maison Louis d´Or        M : Bellatrix Badria´s Darling

ch :  Adriana Babicová                            m :  Adriana Babicová

Všetko V, okrem VD: dĺžka krku, hĺbka hrudníku, zauhlenie panvových končatín, pohyb, pigment, zadok, dĺžka srsti. Na hornej hranici výšky

Veľmi dobrá

Gris Pod Szmaragdovymi                 14. 12. 2008   PKR.I - 63980

O :  Helke Brikasta                                  M : Magnolia Malowana Izba

ch :  Anna Romanczukiewicz                     m :  Ryszard Zajac

Všetko V, okrem VD: šírka krku, hĺbka a šírka hrudníku, postoj a zauhlenie hrudníkových končatín, zauhlenie panvových končatín, pohyb, farba očí, nasadenie uší, zadok, kvalita, farba a dĺžka srsti. Musí sa vyvinúť, chýba temperament.Veľmi dobrá

Ariadne Bonaventura Brie               11. 03. 2009   SPKP 854

O :  A´Romero des Plaines de Brotonne      M : Athena Veselý dvor

ch :  Jozef Bystron                                  m :  Jozef Bystron

Všetko V, okrem VD: hĺbka a šírka hrudníka, dĺžka chvosta, postoj a zauhlenie hrudníkových i panvových končatín, pohyb, pigment, chrbát- zhrbený, kvalita, farba a dĺžka srsti. Rezervovaná povaha, suka sa celkovo musí vyvinúť.SUKY    -  TRIEDA   OTVORENÁ

ČIERNE

Výborná 1, CAC                                       

Indiana Dalido                                   16. 11. 2005   CMKU 5015

O :  Cartier Monzerat Dragan                    M : Cartier Monzerat Cadine

ch :Daniela Kellovská                              m :Daniela Kellovská

Všetko V, okrem VD: zhryz-opotrebovaný, nesenie chvosta-príliš zrolovaný, zauhlenie panvových končatín, pigment, zadok, kvalita srsti

Výborná 2, res.CAC

        Edison od Labíčka                            23. 08. 2008   CMKU/BRI/5460/08

O :  Gargamel Filia                                   M : Binni od Labíčka

ch :  Eva Kubešová                                 m :  Eva Kubešová

Všetko V, okrem VD: zauhlenie panvových končatín

Výborná 3

Bela Koneto                                      14. 03. 2008   CMKU/BRI/5396/08

O :  Edison Gasaron                                M : Anet Hippo´s Bandit

ch :  Lenka Štětinová                               m :  Martina Mikulová

Všetko V, okrem VD:  dĺžka chvosta, zauhlenie hrudníkových končatín, chrbát, zadok. D: farba očí. Hlava malá v pomere k telu.

Veľmi dobrá

Naneta Boramo Sole                        08. 06. 2008   CMKU/BRI/5437/08

O :  Elroy d´Une Affaire Noire                   M : Brandevine Eminentia Sibra

ch :  Jitka Králičková                               m :  Helena Kodýmová

Všetko V, okrem VD: hĺbka a šírka hrudníku, nesenie chvosta, postoj a zauhlenie hrudníkových a panvových končatín, pohyb, farba očí, tvar uší- rolované, pigment, zadok        

Veľmi dobrá

Daisy od Labíčka                              24. 09. 2007   CMKU 5288

O :  Baltazar od Labíčka                           M : Jambalaya Nadina-Sis

ch :  Eva Kubešová                                 m :  Eva Kubešová

Všetko V, okrem VD: hĺbka hrudníka, nesenie chvosta, postoj a zauhlenie hrudníkových končatín, postoj panvových končatín, pohyb, pigmnet, kvalita a dĺžka srsti. D: zauhlenie panvovývh končatín-strmé. Tendencia behu v pase

Neprítomná                                              

Naomi Tigger Nadina-Sis                 02. 10. 2008   CMKU 5504/08

O :  CH. Atris Trzy Korony                       M : INT. Jean d´Arc Nadina-Sis

ch :  Mgr. Naděžda Střalková                    m :  Naděžda Střalková

PLAVÉ

Výborná 1, CAC                                                         

        April Fairy Velmond                         21. 12. 2006   CMKU/BRI/5211/06

O :  Ch. Chico Dalido                               M : Ch. Melusine Zoe Moravia

ch :  Monika Domalípová                         m :  Monika Domalípová

Všetko V, okrem VD: chvost- dĺžka a nesenie, zauhlenie hrudníkových končatín,  farba očí, pigment, kvalita srsti a pohyb

Veľmi dobrá

Boneville Belgabon                           07. 04. 2006   CMKU/BRI/5084/06

O :  Uniquehengo des Uns et des Autres    M : Bona Votre Santé

ch :  Marie Reková                                  m :  Kamila Seidlová

Všetko V, okrem VD: dĺžka krku, hĺbka a šírka hrudníku, nesenie chvosta, postoj a zauhlenie hrudníkových končatín, zauhlenie panvových končatín, nasadenie ušníc, pigment, kvalita srsti. D: dĺžka chvosta, farba očí. Na hornej hranici výšky, pre výšku a farbu očí VD

Veľmi dobrá 3

Aurora Veselý dvor                          11. 10. 2006   SPKP 818

O :  Uniquehengo des Uns et des Autres    M : Look at Me Moravia Campanella

ch :  Zuzana Kopčoková                          m :  Barbora & Zuzana Kopčoková

Všetko V, okrem VD: dĺžka a šírka krku, nesenie chvosta, zauhlenie hrudníkových a panvových končatín, pohyb, pigment, chrbát, zadok, kvalita a farba srsti. D: farba očí. Má samčí výraz, málo temperamentuSUKY    -  TRIEDA   PRACOVNÁ

ČIERNE

Veľmi dobrá 1

Assacra Novaro                                27. 04. 2008   CMKU/BRI/5416/08

O :  Oskar Jesed                                     M : Jessica Vini Boramo Sole

ch :  Jitka Nováková                                m :  Jitka Nováková

Všetko V, okrem VD: šírka a hĺbka hrudníka, nesenie chvosta- v postoji zatiahnutý, zauhlenie hrudníkových končatín, zauhlenie panvových končatín, zadok, farba a dĺžka srsti, D. farba očí. Rezervovaná, kríva

Veľmi dorbá 2

Erssinta Eminentia Sibra                  19. 06. 2008   SPKP 838

O :  Zorba Duovarius                              M : Kix Sibra Boramo Sole

ch :  MVDr. Silvia Brabcová                      m :  Ingrid Butorová

Všetko V, okrem VD: zhryz, hĺbka a šírka hrudníka, nesenie chvosta, zauhlenie panvových končatín, pohyb, farba očí, nasadenie uší, chrbát-prestavaná, zadok, farba a dĺžka srsti. Na hornej hranici výšky, chýba jej typ.

PLAVÉ

Veľmi dobrá

ICH. Belle des Monts D´en Crauzille 07. 04. 2006, Bdb 1836/H/06

O :  Sandokan des Monts D˙en Crauzille     M : Roxanne des Monts D˙en

ch :  Jacques Passebosc                          m :  Jovanovity István &  Jovanovity

Všetko V, okrem VD: typ a výraz hlavy, dĺžka a šírka krku, nesenie chvosta, zauhlenie panvových končatín, farba očí, pigment, chrbát. D: zadok. Malá hlava v pomere k telu, musí schudnúť.SUKY    -  TRIEDA   ŠAMPIÓNOV

ČIERNE

Výborná 1, CAC, Najlepšia čierna sučka

Ch. Darssinta Eminentia Sibra         2004. 2005     SPKP 783

O :  Ch. Atris Trzy Korony                       M : Ch. Caissa Eminentia Sibra

ch :  MVDr. Silvia Ficová                         m :  Silvia Ficová

Všetko V, okrem VD: dĺžka krku, hĺbka hrudníka, nesenie chvosta, pigmentVýborná 2, res.CAC

Jambalaya Nadina-Sis                      11. 02. 2004   CMKU/BRI/4746

O :  Alfio Arte Cassari                             M : Bead-Lilac Nadina-Sis

ch :  Mgr. Naděžda Střalková                    m :  Eva Kubešová

Všetko V, okrem VD: zauhlenie panvových končatín, kvalita srsti. D: farba očí

Neprítomná

Didiane d´Andesina Villa                  01. 08.2008    CMKU/BRI/5658/09/10

O :  Ambiorix du Monde des Amours         M : Véga du Val de Morteau

ch :  Steinmetz Anne                               m :  Jiří KašparPLAVÉ

Výborná 1, CAC, Najlepšia plavá sučka, Klubová víťazka

Viva la Diva Moravia Campanella  07. 04. 2007   CMKU/BRI/5160/06

O :  Gomez Brikasta                                 M : Mannequin Tasja Moravia

ch :  Pavla Firlová                                   m :  Pavla Firlová

Všetko V, okrem VD: uši-nesenie a nasadenie

Výborná 2, res.CAC

CIE. Blueberry Bohemia                  22. 09. 2004   CMKU/BRI/4864

O :  Ch. Pablo de la Corse Sauvage             M : CIB. Anna-Bella Bohemia Adyton

ch :  Iva Pazderková                                m :  Iva Pazderková

Všetko V, okrem VD: pigment

Výborná 3

Bellatrix Badria´s Darling                20. 03. 2007   CMKU/5231/07

O :  Zsabo du Mas de Chantranne             M : Artemis Badria´s Darling

ch :  Adriana Babicová                            m :  Adriana Babicová

Všetko V, okrem VD: nesenie chvosta- v pohybe trocha vysoko, v postoji zatiahnuty pod bruchom, zauhlenie hrudníkových končatín, pigment, povaha- mala by byť uvolnenejšia

SUKY    -  TRIEDA   ČESTNÁ

ČIERNE

Neprítomná

Kennedy-Sa Nadina-Sis                   14. 08. 2005   CMKU 4962/05

O :  CH. Uzes du val de l´Auguis               M : INT. Bead-Lilac Nadina-Sis

ch :  Mgr. Naděžda Střalková                    m :  Naděžda StřalkováSUKY    -  TRIEDA   VETERÁNOV

ČIERNE

Výborná 1

Asisi Au-Auriga Brie                        16. 10. 2000   CMKU 4296

O :  Amadeo Antise Avalanche                 M : Auriga Bhatinda

ch :  MVDr. Vlasta Vagerová                     m :  Vlasta Vagerová

Všetko V, okrem VD: pohyb, farba očí, zadok, kvalita srsti. Na vek vynikajúca.

PLAVÉ

  Výborná 1, Najkrajší veterán

CIB. Anna-Bella Bohemia                01. 04. 1999   CMKU/BRI/4115/99

O :  CH. Qili du Bois d´Howis                    M : Dominique Kasiterit

ch :  Iva Pazderová                                 m :  Iva Pazderová

všetko V, okrem VD: zhryz, dĺžka a nesenie hvosta, zauhlenie panvových končatín, pigment, kvalita srsti. Vynikajúca na svoj vek, top fit!