2002

PES ROKA VO VÝKONE 2002

Poradie Meno psa
Majiteľ
Počet bodov
1. NOTRE DAME BAY XEROS KASITERIT
Macháčková L.
911,1
2. ARBIS EMINENTIA SIBRA
Cvikelová E.
312,4
3. ANDROMEDA BHATINDA
MVDr.Brabcová S.
298,7
4. BLENKIN EMINENTIA SIBRA
SvobodováL.
271,55

2000

PES ROKA VO VÝKONE 2000Poradie

Meno psa

Majiteľ

Počet bodov

1.

NOTRE DAME BAY XEROS KASITERIT

 Macháčková Libuše

 1023,4

2.

ANDROMEDA BHATINDA

 MVDr.Brabcová Silvia

 903,85

Dokumenty