BRIARD ROKA VO VÝKONE za ROK 2007

Suka roka vo výkone 2007



1. Kix Sibra Boramo Sole / Jana Marcišinocá / 284,9 bodov





1/ IPO 1 - 259 bodov



284,9







2. Darssinta Eminentia Sibra / MVDr. Silvia Ficová / 75 bodov





1/ FRR - 75 bodov





75





Pes roka vo výkone 2007




Komik Sibra Boramo Sole / Ing. Dušan Prcúch / 261,8 bodov





1/ IPO 1 - 238 bodov



261,8







Spracoval: M. Ulrych

Dokumenty