Klubová výstava sa uskutoční 13.10.2018 v areáli Polytanu v Malom Lapáši (pri Nitre)
Toggle Bar


Poradie Meno psa
Majiteľ Počet bodov
1. Rescator Nadina-Sis
Chovančíková Katarína

           522,15
2. Scout Rebell Nadina-Sis

Chovančíková Katarína

      515,40
        3.

Night on Fire Moravia Campanella

Kopčoková Zuzana

             51,00

       


                                                                             Scout Rebell Nadina-Sis, Rescator Nadina-Sis

                                                        

Dokumenty