Chovateľská stanica Veselý Dvor ponúka na predaj štenatá
Chovateľská stanica Al-Mira de Brie ponúka na predaj štenatá
Toggle Bar


Výsledky súťaže Pes roka vo výkone za rok 2008:
tarzakus.jpg

Ch.Komik Sibra Boramo Sole
Pes roka vo výkone 2008

1/ CH.KOMIK SIBRA BORAMO SOLE
psovod: Ing.Dušan Prcúch

Skúška SchH 1, dňa 26. 10. 2009, KŠK 1, Devínska Nová Ves

Počet bodov: 70 - 78 - 90, spolu 238
Spracoval Miloš Ulrych

Dokumenty