Chovateľská stanica Veselý Dvor ponúka na predaj štenatá
Chovateľská stanica Al-Mira de Brie ponúka na predaj štenatá
Toggle Bar
Poradie Meno psa
Majiteľ Počet bodov
1. Rescator Nadina-Sis
Chovančíková Katarína
173
2. Night On Fire Moravia Campanella
Kopčoková Zuzana 108
3. ScoutRebell Nadina-Sis
Chovančíková Katarína 94
4. Alicia AL-MIRA de Brie
Rácz Miroslav  25


Rescator Nadina-Sis
Night On Fire Moravia Campanella