Chovateľská stanica Veselý Dvor ponúka na predaj štenatá
Chovateľská stanica Al-Mira de Brie ponúka na predaj štenatá
Toggle Bar


VERDIH DU MAS DES PRUNELLES
nar.:10.11.97
CMKU 4080

O: Khédive de la Porte de Baviére
M: Ushuaia du Bohémien

ch: Wouters – Goormans
M: Kudrháltová Lenka


1/ KV Praha - Vojanovy Sady - 12.05.2001 Jean Jacques Dupos /F/
2/ 16. KV BK SR Kamenný Mlyn – 2001 Alain Thevenon /F/
3/ 20. KV BK SR Banská Bystrica - 08.05.2005 Jacques Brower /F/