Chovateľská stanica Veselý Dvor ponúka na predaj štenatá
Chovateľská stanica Al-Mira de Brie ponúka na predaj štenatá
Toggle Bar

Členský poplatok na rok 2016                      33,00 €  
Rodinný členský poplatok na rok 2016          10,00 €

č.ú.   2301097239/8330, Fio Banka
IBAN: SK27 8330 0000 0023 0109 7239
SWIT: FIOZSKBAXXX

variabilný symbol : 2016

Uhradiť do konca januára 2016 !

Ďakujeme


*Pre členov Briard klubu SR bude zavedená 50% zľava z výstavného poplatku na klubovú
  výstavu usporiadanú Briard klubom SR. Zľava platí z poplatku do prvej uzávierky, pre
  maximálne dvoch psov , ktorých majiteľom je člen Briard klubu SR.