Chovateľská stanica Veselý Dvor ponúka na predaj štenatá
Chovateľská stanica Al-Mira de Brie ponúka na predaj štenatá
Toggle Bar

Zoznam výstav organizovaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty v roku 2013.