Chovateľská stanica Veselý Dvor ponúka na predaj štenatá
Chovateľská stanica Al-Mira de Brie ponúka na predaj štenatá
Toggle Bar

Výsledky zvodov mladých v rokoch 2002-2005.

komikkix1.jpg


ROK 2002


1. Dňa 12.5.2002 sa v priestoroch motorestu Kamenný Mlyn uskutočnil zvod dorastu. Zvodová komisia pracovala v zložení: MVDr. Danica Kocúrová /rozhodca pre exteriér / a p. I. Pírová ako poradkyňa pre chov.
Celkovo sa nám predstavilo 6 mladučkých jedincov z chovat. staníc: Eminentia Sibra (MVDr. S. Brabcovej), Kasiterit (p. M. Mikšíkovej), Keysybrie (Mgr. M. Cibulku) a českej chovat.st. Goldis Filia (p. A. Filipovej).

Z chov. st. Eminentia Sibra sa predviedli 3 čierne sučky po rodičoch: Booker Nadina sis x Andromeda Bhatinda.
CITARADA: kompaktná sučka s tesným nožnicovým skusom, výborným výrazom, výborná v takmer všetkých znakoch až na VD: pigment, kratší krk, strmé zauhlenie vpredu i vzadu a vybočené labky. Povaha výborná.
CAISSA: tesný nožnicový skus, VD : proporcie, pigment, kratší krk, v chrbáte prestavaná, zauhlenie vpredu, postoj vzadu, vytočené labky a štruktúra srsti je viac zvlnená. Povaha výborná.
CASSINTA: sučka s výborným výrazom, skusom, okom č. 1-. Všetko výborné až na VD: príliš makké ušnice, pigment, hrudník zaúhlenie vzadu, vybočené zadné labky, dĺžka srsti. Povaha výborná.

Z chovateľskej st. Goldis Filia sa zvodu zúčastnil importovaný ročný plavý pes BUDDY po rod. Gaston Kasiterit x Aillen Goldis Filia. V exteriéri prevláda známka VD a to za nasledovné: výraz, posunutý kliešťový skus, svetlejšie oko č 1-, ušnice, kratší krk, chrbát (klenie v bedrách), chvost (krátky vysoko nesený), zauhlenie vpredu, postoj a zauhlenie vzadu, dĺžka srsti. Povaha výborná.

Z chovat. stanice Kasiterit p. M. Mikšíkovej sa predstavil tohtoročný svetový víťaz mladých SHEEN po rod. Xcalibur de l´avenue D´Artagnon a Ellis Kasiterit. Veľmi pekný mladý pes u ktorého je VD iba: postoj, zauhlenie vzadu a štruktúra srsti. Povaha výborná.

Z chovat. stanice Keysybrie sme mali možnosť uvidieť veľmi nádejnú plavú sučku BELLINDU, ktorá pochádza ako jediné narodené šteňa zo spojenia VODOO du Noble Nid x Antiko Lhasabrie. Veľmi elegantná sučka, výborného výrazu i proporcií. Celkovo prevláda známka výborná až na VD: svetlejšie oko, užší hrudník, postoj a zauhlenie vzadu. Povaha výborná.

Za najnádejnejších jedincov možno pokladať Citaradu Eminentia Sibra, Sheena Kasiterit a Bellindu Keysybrie.
Spracovala Z Likierová

2. V rámci letného výcvikového tábora sa výbor BK rozhodol usporiadať zvod dorastu - 18.7.2002
Učastníkov zvodu hodnotila p. I. Pírová s pomocou MVDr. S. Brabcovej. Bohužiaľ účasť bola veľmi slabá a mali sme možnosť vidieť iba 3 jedincov.

Z chovat. st. Kasiterit sa predstavili po rod. Abbado Arte Cassari x NDB Xena Kasiterit súrodenci REBECA BABY a RESCATOR. Dvaja nádejní súrodenci , ktorí sú už obaja v súčasnosti držiteľmi titulu Junior šampión SR.
Rescator: čierny psík s výbornými proporciami , výrazom a pekným tmavým okom.Skus kliešťový, VD sú mäkkšie ušnice, vzhľadom na vek plytší hrudník, chrbát v pohybe klenie, strmšieho zauhlenia vpredu i vzadu, štruktúra srsti je nedostatočne tvrdá a farba má nahnedlý nádych. Povaha výborná.
Rebecca Baby: čierna sučka výborného výrazu, plnochrupá, kliešťový skus,VD: pigment, plytký hrudník, klenutý chrbát a rovnako jemnejšia štruktúra srsti.

Alice of the Gloaming: plavá sučka po nádhernom belgickom psovi: Vercors du mas de Chantranne a plavej Tendress du champ du Ardoye.. Krvne bude táto sučka nesporne veľk´ým prínosom pre slovenský chov nakoľko sa táto línia u nás objavila po prvý krát. Výborná sučka jemnejšieho výrazu, drobnejšej kostry, plnochrupá s kliešťovým skusom, svetlejším okom č. 2, celkovo výborná, VD : hrudník, strmšie zauhlenie vpredu.
Spracovala Z Likierová

3. Dňa 1. 12 sa v priestoroch motorestu Kamenný Mlyn uskutočnil zvod dorastu. Zvodová komisia pracovala v zložení: MVDr. Gabriela Ridarčíková a hl. poradca pre chov Z. Likierová.
Mali sme možnosť spoznať mladých jedincov z chov. staníc Shaggy Kasiterit, Novohrad de Brie, La mia Amici /A/ a Moravia Campanella /CZ/.

Z chov. st. SHAGGY KASITERIT p. P. Pilného sa zvodu zúčastnili 2 plaví psi a 1 plavá sučka po rodičoch: Xcalibur de l´avenue Dártagnon x Ich. Xena Kasiterit.
ANGEL - pes výborných proporcií, peknej plavej farby, všetko výborné.
APACHE - pes peknej plavej farby, vyrovnanej povahy. Všetko výborné až na VD - chrbát, štruktúra srsti a pohyb.
ANGIE - veľmi pekná sučka, trošku dlhšia, všetko výborné až na VD - chrbát /voľný/, zadok a štruktúra srsti.

Z chov st. NOVOHRAD DE BRIE p. D. Štéglovej sme mali možnosť uvidieť čierno narodenú sivú sučku Ambru po rod. Ch. Abbado Arte Cassari x Playfull Paw Amy.
Sučka výborná vo všetkých smeroch .VD: štruktúra a dĺžka srsti - vpravo voľné spojenie v paspárku a kratšia kostička.

Z rakúskej chov. st. LA MIA AMICI chovateľky M. Riedmann bola prezentovaná importovaná sučka ASHTON po rodičoch: Luigi des Cedres de la Montaigne hoire x Ch. Ashton Nadina.
Čierna sučka veľmi dobrých proporcií, VD: chrbtovej línie, zadku a štruktúry osrstenia. Srsť by mohla byť dlhšia. Povaha výborná

Z českej chov. st. MORAVIA CAMPANELLA chovateľky Pavly Firlovej bola predstavená plavá sučka JASMINES ´SECRET po rodičoch : Zharive de Lávenuie de Miel x Euforia spring Moravia Campanella.
U sučky bohužiaľ prevládala v exteriéri známka VD a to za nasledovné:ušnice, hrudník,chrbát, zadok, postoj vpredu a vzadu, zaúhlenie vzadu, labky, štruktúra srsti. Vo farbe nábeh na dvojfarebnosť.

Z.Likierová

ROK 2003

1. Zvod mladých Kamenný Mlyn 23.08.2003
Na letnom zvode sme mali možnosť zhliadnuť mladých briardov z dvoch začínajúcich slovenských chovateľských staníc a 2 plavé sučky zo známej chovateľskej stanici Moravia Campanella z ČR. Mimoriadne ma upútala plavá sučka z vyššie spomínanej českej chovateľskej stanice Kalista Nut Moravia Campanella, ktorej sa snáď až na mierne svetlejšie oko dalo ťažko niečo vytknúť. Je to veľmi pekne sfarbená elegantná mladá sučka s výbornou povahou, ktorá sa v budúcnosti určite nestratí. Z tejto chov.st. avšak po inom spojení sa predstavila rovnako plavá Look At me Moravia Campanella, ktorá bohužiaľ kvalitou po predchádzajúcej zatiaľ trošku zaostávala. Z chovateľskej stanice Callas Mágica sa predstavil mladý 8 mes.čierny pes Afrique Callas Mágica. Výrazným nedostatkom tohto elegantného psíka je zatiaľ jeho príliš nahnedlý odtieň srsti, s ktorým sa však veľmi často stretávame u jedincov vyrastajúcich vonku na dvore. A inak tomu nie je ani u tohto psíka. Jeho nesporným kladom je perfektná priateľská a vyrovnaná povaha. Agga Amicus Slovakia - čierna sučka z rovnomennej chovateľskej stanice mala príliš svetlé oči, strmé úhlenie a výrazné nedostatky v postoji. Pre bližšie informácie uvádzam výsledky zo zvodových kariet:

AFRIQUE CALLAS MÁGICA: čierny pes, Abbado Arte Cassari / Biprogentin Lhasabrie, majiteľ: Jaro Anton, chovateľ: Ulrych Miloš + Kotrbanec Vladimír. Všetko výborné okrem VD: labky, srsť - farba.

AGGA AMICUS SLOVAKIA: čierna suka, Agassi Nadina / Audrey Bohemia Elité,
majiteľ: Červeňanská Andrea, chovateľ: Šimeček Jozef. Všetko výborné okrem VD: oči, hrudník, postoj vpredu, zaúhlenie vpredu, postoj vzadu, zaúhlenie vzadu, labky.

LOOK AT ME MORAVIA CAMPANELLA: plavá suka. Ramsay Fauve de la Chaume du Bois Dieu / Charming Charisma Moravia Campanella, majiteľ: Kopčoková Z., chovateľ: Fírlová Pavla. Všetko výborné okrem VD: ušnice, krk, hrudník, chrbát, zadok, zaúhlenie vpredu, postoj vzadu, zaúhlenie vzadu, labky.

KALISTA NUT MORAVIA CAMPANELLA: plavá suka, Osferatu de la Chaume du Bois Dieu / Glimmer of Hope Moravia Campanella, majiteľ: Macháčková Libuše, chovateľ: Fírlová Pavla. Všetko výborné okrem VD: oči, hrudník, zaúhlenie vzadu, labky.

Spracovala: Zuzana Likierová


ROK 2004

1. Zvod dorastu Skalica 17.4.2004
Zvodová komisia pracovala v zložení: rozhodca pre exteriér p. I. Pírová a hlavný poradca pre chov p. Z. Likierová.
Na zvode bolo predvedených celkovo 9 mladých jedincov z toho 5 psov / 1 čierny a 4 plaví / , 2 čierne a dve plavé sučky.

Z chov. st. Amicus Slovakia p. Jozefa Šimečka bol prezentovaný mladý čierny pes Artuš po rodičoch / Agassi Nadina x Audrey Bohemia Elité / , narodený 18.12.2002.Všetko výborné až na VD: skus / kliešťový /, výraz, pomer lebka / ňucháč, pigment, kratší krk, hrudník, chrbát/klenie /, postoj vpredu aj vzadu, zaúhlenie vzadu, dĺžka srsti. Povaha výborná.

Česká ch.st. Goldis Filia p. Alici Filipovej predstavila 2 plavých jedincov:
Chad / Gaston Kasiterit x Aillen Goldis Filia / narodený 2.12.2001. VD mu bola prisúdená za: výraz, ušnice / široko nasadené / , pomer lebka ňucháč / kratší / , krk, hrudník / hĺbka aj šírka /, chrbát, zadok, zauhlenie vpredu, labky, farbu a štruktúru strsti.
Extreme Boy / Xcalibur de l´avenue d Artagnon xAdellaide Goldis Filia / narodený 3.5.2003.
Veľmi ľúbivý psík, vynikajúco pripravený, ktorého slabým miestom je veľmi vysoko nesený chvost nad líniou chrbta a vzhľadom k veku ešte nedostatočne široký hrudník. Povaha výborná.

Pán Jucha Roman prezentoval zo svojej ch. st. Bonyta Slovakia mladého psíka Artexa / Dior Dodo de la Maison du Garde Bariere x Bonyta Brihas / narodený 16.8.2003.
Výrazným kladom tohto psíka je pekná jednoliata plavá farba, bohužiaľ v kostre prevláda známka VD : za nasledovné: proporcie k telu, príliš svetlé oko, pomer lebka / ňucháč, krátky krk, chrbát, zadok, zauhlenie vpredu, vytočené labky, štruktúru a dĺžku srsti. Povaha výborná.

Z chov. st Moravia Campanella chovateľky P. Firlovej / ČR / bol na Slovensko inportovaný plavý psík Majestic Michel po rodičoch / Pain dEpice de Majestade a Glimmer of Hope Moravia Campanella / , nar. 25.5.2003
Veľmi pekný plavý psík, trošku nervóznejší v povahe, VD za : kliešťový skus, svetlejšie oko, hrudník, chrbát, zadok, vyššie nesený chvost, zauhlenie vpredu aj vzadu, pohyb.

Sučky Ch.st. Arte Cassari , Z + M. Likiera predstavila 2 mladé sučky z dvoch spojeni: čierna Fibi / Agassi Nadina x Arte Cassari / narodená 28.05.2003. Veľmi nádejná mladá sučka s prekrásnym pohybom, trošku nervóznejšia, výborná vo všetkých znakoch až na VD: hrudník, postoj vpredu - užší.
Čierno narodená sivá E-mail / Mickel Angelo de Lacabru x Aneca Arte Cassari / nar.21.08.2002. Výborná sučka, VD za kliešťový skus, kratšie kupírované ušnice,hrudník, vyššie nesený chvost, vpravo voľný paspárok, povaha výborná.

Ch.st. Bar- Bar Beskydy MVDr Barbory Zapletalovej predviedla mladú plavú sučku Gildu / Amadeo Antisc Avalanche x Anastazie Bar Bar Beskydy / U sučky prevažuje známka výborná VD je len za svetlé oko, hrudník, pomer lebka /ňucháč, zaúhlenie vpredu, vybočené labky,povaha výborná.

Spracovala Zuzana Likierová

ROK 2005

1. Zvodu sa zúčastnili dvaja čierni jedinci z chovateľskej stanice BORAMO SOLE CZ chov. J. Králičkovej.
KOMIK SIBRA BORAMO SOLE / Valuas Preston x Brandevine Eminentia Sibra / nar. 9.8.2004, maj.Prcúch Dušan.
Veľmi pekný čierny psík výborných proporcií, výrazu, farby štruktúry a dĺžky srsti. VD je zauhlenie vpredu aj vzadu, kratší chvost, svetlejšie oko, chrbát a labky.
Vynikajúca povaha.
KIX SIBRA BORAMO SOLE / Valuas Preston x Brandevine Eminentia Sibra / nar. 9.8.2004, maj. Marcišinová Jana
Veľmi nádejná čierna sučka výborného výrazu a proporcií. Vynikajúca farba, dĺžka, štruktúra srsti a povaha. VD ma za rovnako ako jej brat svetlejšie oko, pigment, chrbát zadok a zahúlenie vpredu. Chvost v pohybe vyššie nesený.

Dodala: Z.Likierová Spracoval: M. Ulrych

2. Zvod dorastu Kamenný Mlyn 1.10.2005
Dňa 1. 10 sa v priestoroch motorestu Kamenný Mlyn uskutočnil zvod. Mohli sme vidieť veľmi perspektívne 3 čierne a 1 plavú sučku. Zvodová komisia pracovala v zložení p. I. Pírová a Z. Likierová.

INDIA Arte Cassari / Unique Hengo x Biprogentin Lhasabrie/ nar. 21.2.2005 chov. Z+M Likier, maj.Rehorovská Alena.
Veľmi nádejná mladá čierna sučka, výborných proporcíí, ktorej by som vytkla predovšetkým strmšie úhlenie vzadu, vyššie nesený chvost, vpravo zrastený paspárok. V povahe bojazlivá.

HOLIDAY Arte Cassari /Banco Arte Cassari x Aneca Arte Cassari/ nar.7.5.2004, chov Z+M. Likier, maj. A. Dóczi.
Výborná mladá čierna sučka dlhšieho formátu, VD nesenie chvosta, zaúhlnie vzadu a farba má momentálne hnedastý nádych.

HAISCHA Dalido /Atris Tryzy Korony x Cartier Monzerat Cadine/ čierna, nar. 1.3.95, chov. Kellovská Daniela, maj. Fašungová Eva.
Výborná čierna sučka, všetko V až na VD - nesenie chvosta,zadok, zahúlenie vzadu.

ANNA BELL Badrias Darling /Unique Hengo x Kalista Nut MC/ plavá, nar. 21.9.04,chov. Babicová Adriana, maj. Odlová Viera.


Spracovala Likierová Zuzana