Chovateľská stanica Veselý Dvor ponúka na predaj štenatá
Chovateľská stanica Al-Mira de Brie ponúka na predaj štenatá
Toggle Bar

Vystavené pripúšťacie povolenia a vrhy v rokoch 2002-2005.

stena1.jpg
Z PERA PORADCU CHOVU - autor Z.Likierov
áROK 2002


Vystavené pripúšťacie povolenia:

1. Chovateľka sl. D. Štéglová /ch. st. Novohrad de Brie/ požiadala opakovane na svoju žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia na sivú suku Playful Paw Amy /HD A/A/ a sivého CH. Abbada Arte Cassari /HD A/B/. Pripúšťacie povolenie vystavila p. Ivona Pírová.
Pripúšťanie sa uskutočnilo dňa 1.3. 2002 /sučka nezabrezla /

2. Chovateľ Peter Pilný majiteľ začínajúcej chov. stanice Shagy Kasiterit požiadal o pripúšťacie povolenie na sučku CH. Notre Dame Bay Xenu Kasiterit /HD A/A/ a nemeckého psa Xcalibura de l´avenue D´Artagnon /HD A/A/.
Pripúšťacie povolenie vystavila p. Likierová
Pripúšťanie sa uskutočnilo dňa 29-30.3.2002.

3. Chovateľ Juraj Liszkai /chov. stan. Chlmecký strapec/ požiadal o vystavenie pripúšťacieho povolenia na svoju plavú sučku Bohému Arte Cassari a poľského psa Eminent Espace Moravia Campanella.
Pripúšťacie povolenie vystavila Z. Likierová
Pripúšťanie sa uskutočnilo dňa 5-6.4.2002

4. Chovatelia Z. a M. Likier /ch. st. Arte Cassari/ požiadali o vystavenie pripúšťacieho povolenia na sivú sučku Anecu Arte Cassari /HD A/A/a sivého francúzskeho psa Ch. Mickel- Angela de Lacabru /HD A/A/
Pripúšťacie povolenie vystavila p. I. Pírová.
Pripúšťanie sa uskutočnilo dňa 20-21.6.2002

5. Chovatelia M.Ulrych a Ing.V.Kotrbanec / ch.st. Callas Mágica/ požiadali o vystavenie pripúšťacieho povolenia na svoju čiernu suku Biprogentin Lhasabrie /HD A/A/ a sivého Ch. Abbada Arte Cassari /HD A/B/
Pripúšťacie povolenie vystavila p. I. Pírová

6. Chovateľ Šimeček Jozef ( chov st.Amicus Slovakia ) požiadal o vystavenie pripúšťacieho povolenia na plavú suku Audrey Bohemia Elité /HD A/A/ a čierneho šamp. Agassi Nadina /HD A/A/. Pripúšťacie povolenie vystavila Z. Likierová
Pripúšťanie sa uskutočnilo 18.10 2002


Kontroly vrhov:

1. dňa 30.5. 2002 písomne ohlásil narodenie vrhu pán Peter Pilný z Viničného, ch. st. Shagy Kasiterit po rodičoch NDB Xena Kasiterit x Xcalibur de l´avenue D´Artagnon /D/
Kontrola vrhu bola vykonaná p. I Pírovou dňa 14.7. 2002. Prítomných 8 šteniat /4/4/ všetky v plavej farbe. Výborne odchovaný vrh, štence typovo vyrovnané, bez znakov , peknej plavej farby. U niektorých šteniat sa vyskytla hernia inak bez vážnych nedostatkov.
Vzorne odchovaný vrh zapísaný pod písmenom „A"

2. dňa 8.6.2002 ohlásil chovateľ p. M. Liszkai Juraj z Kráľovského Chlmca / ch. st. Chlmecký strapec/ narodenie 10 plavých šteniat /4/6/ po Eminent Espace Moravia Campanella /PL/ a sučke Boheme Arte Cassari.
Kontrola vrhu bola vykonaná p. I. Pírovou dňa 21.7. 2002. Suka vo výbornej kondícii, štence v ideálnych podmienkach s umožneným výbehom do záhrady. Prítomných 5 šteniat /2/3/ /z celkového počtu 10 šteniat chovateľ utratil 2 šteńatá - sučky s neštandartnými paspárkami, suka priľahla 2 šteňatá - psíka a sučku a jeden psík uhynul v narkóze pri kupírácii uší, deň pred kontrolou vrhu. Všetky šteňatá nožnicové skusy, 2x stredne tmavé oko, u jednej sučky vľavo prázdny dráp vpravo voľný paspárok.
Vrh zapísaný pod písmenom „D"

3. dňa 29.8.2002 ohlásili manž. Likieroví - ch. Arte Cassari narodenie 7 šteniat /4/3/ po rodičoch Ch. Mickel- Angelo de Lacabru x Aneca Arte Cassari.
Kontrola vrhu vykonaná p. I Pírovou. Prítomných 6 čiernych šteniat /4/2/ Jedna sučka uhynula 3 deň po pôrode pravdepodobne pre nedostatočný sací reflex. Vrh hmotnosťou a typovo vyrovnaný u dvoch šteniat vpravo voľné paspárky
Vrh počtom 6 šteniat zapísaný pod písmenom „E"

 stena.jpg
ROK 2003


Vystavené pripúšťacie povolenia:

1. Chovateľ P. Pilný (chov st. Shaggy Kasiterit) požiadal o vystavenie prip. povolenia pre čiernu suku Ich. Notre Dame Xena Kasiterit /HD A/A/ a sivého Carlosa Arte Cassari /HD A/A/. Pripúšťacie pov. vystavila Z. Likierová / v deň pripúšťania už hore uvedený pes nebol v majetku chov. st. Arte Cassari./
Pripúšťanie sa uskutočnilo 11.2.2003

2. Chovatelia Zuzana a Martin Likier (chov. st. Arte Cassari) požiadali o vystavenie prip. povolenia na svoju sivú suku Anecu Arte Cassari /HD A/A/ a šamp. Agassi Nadina. Povolenie vystavila I. Pírová
Pripúšťanie sa uskutočnilo 26-27.3.2003.

3. Chovateľ P. Pilný (chov. stanica Shaggy Kasiterit) požiadal o vystavenie prip. povolenia na plavú suku Ellis Kasiterit /HD A/A/ a plavého nemeckého psa Xcalibur de l ´avenue d´Artagnon /HD A/A/
Pripúšťacie povolenie vystavila Z. Likierová

4. Chovateľka MVDr. S.Brabcová (ch.st. Eminentia Sibra) požiadala o vystavenie prip. povolenia na svoju čiernu sučku Ch. Andromeda Bhatinda /HD A/A a čierneho psa z belgického chovu Valuas Preston /HD A/A./ Povolenie vystavila Z. Likierová
Pripúšťanie sa uskutočnilo 11.4. 2003, -/- sučka nezabrezla


Kontroly vrhov

1. 1.1. 2003 ohlásili narodenie vrhu chovatelia Ing. Vladimír Kotrbanec a p. Miloš Ulrych - Chov.st. Callas Mágca - po rodičoch Ch. Abbado Arte Cassari x Biprogentin Lhasabrie.
1. kontrola vrhu bola vykonaná hlavnou poradkyňou pre chov p. Z. Likierovou dňa 1.1.2003.
Prítomných 8 šteniat v čiernej a plavej farbe: 3 čierne sučky, 2 čierni psi , 2 plavé sučky a 1 plavý pes. U1 čiernej sučky obojstranne prázdny dráp a u druhej čier. sučky jednostranne prázdny dráp. Suka v plnej laktácii, šteniatka umiestnené v dome v pôrodnej bedni.
2. kontrola vrhu bola vykonaná dňa 7.2.2003 poradkyňou pre chov p. I. Pírovou.
Prítomných 8 šteniat. U 1 čiernej sučky obojstranne prázdny dráp , u druhej čier. sučky jednostranne prázdny dráp. U všetkých šteniat tmavé oko, krásny nožnicový skus. U plavých šteniat farba s výrazným uhľovaním. Vzorne odchovaný vrh. Suka vo výbornej kondícii.
Vrh zapísaný pod písmenom „A".

2. Dňa 15.4.2003 ohlásil narodenie vrhu pán P. Pilný /Chov. st. Shaggy Kasiterit/ po rodičoch: Carlos Arte Cassari x Notre dame Xena Kasiterit.
1. kontrola vrhu - vykonaná chovateľom : 9 šteniat všetkých v čiernej farbe /5/4/, žiadne šteňa nebolo mŕtve ani utratené. Pôrod bez komplikácii. U 2 čiernych psíkov slabšie hmatateľné paspárky.
2. kontrola vrhu - vykonaná p. Z. Likierovou.
Šteňatá vyrovnaného typu, správne socializované. Matka vo výbornej kondícii. Oči v tmavej farbe až na 3 šteňatá, u ktorých sa vyskytli oči stredne tmavé. U 2 psíkov vľavo voľné spojenie a polovičná kosť v paspárku . U jednej sučky obojstranne prázdne paspárky. U 3 steniat neu-zatvorený skus. U 2 šteniat sa vyskytla prietrž.
Vrh zapísaný pod písmenom „B"

3. 28.5.2003 nahlásili manželia Likieroví chov. stanica Arte Cassari narodenie 6 čiernych šteniat po rodičoch Ch. Agassi Nadina x Aneca Arte Cassari. 10. júna 2003 bola vykonaná poradkyňou chovu p. I. Pírovou kontrola vrhu. Prítomných všetkých 6 šteniat /4/2/v čiernej farbe vyrovnanej hmotnosti /cca 7 kg/ a typu. Vrh dochovávaný v rodinnom dome s výbehom do záhrady.U všetkých šteniat mimoriadne tmavé oko, nožnicové skusy a krásne tvarované hlavy. U jedného psíka jednostranne prázdny dráp.
Vrh zapísaný počtom šteniat 6 pod písmenom „F".

4. 16.8..2003 bola vykonaná kontrola vrhu v ch. st. Shaggy Kasiterit u p. Petra Pilného, po rodičoch: Xcalibur de l´Avenue D´Artagnon a Ellis Kasiterit - obaja plaví. Štence z tohto opakovaného spojenia /4 psy - 4 sučky/ boli odchované vo výborných podmienkach, správne socializované. Matka vo výbornej kondícii. Celý vrh bol na vek 6 týždňov pomerne nízkej hmotnosti. U jedného plavého psíka zarážajúco nízka hmotnosť cca 3 kg. Podľa chovateľa bol pravdepodobne v prvých dňoch priľahnutý sukou. Chovateľovi bola doporučená prehliadka šteňaťa veterinárnym lekárom. U všetkých psíkov štandartná plavá farba, tmavé oko u jedného sa vyskytli vpravo zrastené paspárky. U sučiek sa vyskytlo 1 krát svetlejšie oko a 1krát obojstranne polovičná kosť v paspárkoch a 1 krát úzka spodná čeľusť.
Vrh bude registrovaný pod písmenom „C".

5. Dňa16.8.2003 nahlásil narodenie svojho prvého vrhu Ing. Jucha Roman - začínajúca chov. st. Bonyta Slovakia po rodičoch Dior Dodo du Garde Bariere x Bonyta Brihas - obaja plaví. 25.9.2003 bola vykonaná kontrola tohto vrhu p. Z. Likierovou Pri kontrole prítomní 2 plaví psíkovia a jedna plavá sučka. Prvý psík jednoliatej plavej farby, nožnic.zhryz a paspárky v poriadku. Druhý psík výrazne uhľovaný, vľavo voľný paspárok. Sučka výrazne nižšej hmotnosti, výrazne uhľovaná, na ľavej nohe polovičná kosť v paspárku, chvost výrazne nesený vľavo. Chovateľ ohlásil u tejto sučky prekonanie zápalu pľúc v prvých dňoch po narodení. Sučka pod dohľadom veterinárneho lekára. Celý vrh bol odchovaný vo veľmi vzorných podmienkach s umožneným výbehom do záhrady.
Vrh zapísaný pod písmenom „A"

Prehľad vrhov v roku 2003
V roku 2003 bolo na Slovensku odchovaných 5 vrhov. Celkový počet narodených šteniat bol 37 z toho 13 čiernych psov, 13 čiernych sučiek,6 plavých psov a 5 sučiek.

V chovateľskej st. Amicus Slovakia chovateľa Šimečka Jozefa sa narodilo 10 /4/6/ čiernych šteniat po rodičoch Ch. Agassi Nadina /čierny/x Audrey Bohemia Elité /plavá/ -A- vrh.

Chov. st.Shaggy Kasiterit p. Petra Pilného odchovala v r. 2003 , dva vrhy a to zo spojení : Ch. Carlos Arte Cassari /čierny/x Ich. NDB Xena Kasiterit /čierna/ a Xcalibur de l´avenue D´Artagnon /plavý/x Ch. Ellis Kasiterit /plavá/. V prvom spojení bolo narodených 9 /4/5/ čiernych šteniat a v druhom vrhu 8 /4/4/ všetky plavé. Vrhy zapísané v plemennej knihe pod písmenami B a C.

Zuzana a Martin Likieroví ch st. Arte Cassari odchovali 7 čiernych šteniat /5/2/po rodičoch Ch. Agassi Nadina /čierny/x Aneca Arte Cassari /sivá/. Vrh registrovaný pod písmenom F.

Bonyta Slovakia ch.st chovateľa Ing. Juchu Romana registrovala svoj A vrh po rodičoch Ch. Dior Dodo de Maison du Garde Bariere /plavý/ x Bonyta Brihas /plavá/. Narodili sa 3 plavé šteniatka z toho 2 psi a jedna sučka.

Z celkového počtu 37 šteniat narodených v roku 2003 bolo vyvezených do zahraničia 13 jedincov z toho 5 čiernych psov,3 čierne sučky, 2 plaví psi a 3 sučky. Ako môžeme s ľútosťou konštatovať záujem o briardov na Slovensku značne poklesol. 24 šteniat ktoré ostali v republike je iba žalostným zlomkom. Nepochybne bude na škodu zákaz kupírovania platný od 1.1.03 , ktorý pravdepodobne výrazne zníži záujem o toto plemeno. Od 1.3.2004 je zákaz vystavovania jedincov s kupírovanými ušami už aj v ČR.

stenata1.jpg

ROK 2004


Vystavené pripúšťacie povolenia:

Majitelia ch. st. Arte Cassari Zuzana a Martin Likier požiadali o vystavenie krycieho listu

1. na suku Biprogentin Lhasabrie / Gillerablairiau del Nebiosso x Courtois Amera / HD A/A, Csnb clear , čierna a Ch. Carlosa Arte Cassari / Ch. Mickel Angelo de Lacabru x Ich.Carissa Vigo / HD A/A, Csnb, Pra,Erg clear-sivý.

Na základe riadnej zapožičiavacej zmluvy medzi chovateľskými st. Callas Mágica / maj. Ing. V. Kotrbanec, M. Ulrych / a Arte Cassari krycí list vystavila p. Ivona Pírová.
Pripúšťania sa uskutočnilo: 8.12.2003
Narodenie šteniat: 6.2.2004

2. na suku: Anecu Arte Cassari / Ch. Idole des Mnts den Crauzille x Ich Carissa Vigo / HD A/A, Pra neg. čierno narodenú sivú a Ch. Banca Arte Cassari / Ich. Falco Kasiterit x Ich Carissa Vigo /HD A/A, Pra neg, čierny.
Krycí list vystavila p. Ivona Pírová.
Pripúšťanie sa uskutočnilo: 4.3.2004
Narodenie šteniat: 8.5. 2004


3. Majiteľ ch st. Shaggy Kasiterit pán Peter Pilný požiadal o pripúšťacie povolenie na suku Rebeccu Baby Kasiterit /Abbado Arte Cassari x NDB Xena Kasiterit/ HD B/A, čierna a čierneho psa Ch. Agassi Nadina /Ch.Onassis du Clos des Cedres x Ich. Consuela Vigo/
Krycí list vystavila Zuzana Likierová
Pripúšťanie sa uskutočnilo: 10.3.2004
Sučka nezabrezla.

4. Majitelia ch. st. Arte Cassari Zuzana a Martin Likier požiadali o vystavenie krycieho listu na suku Biprogentin Lhasabrie / Gillerablairiau del Nebiosso x Courtoiase Amera /, HD A/A, Csnb clear , čierna a plavého psa Unique Hengo des Uns et des Antres / Pain d Epice de Majestade x Nina des uns des Antres / CZ / , HD A/A, Csnb clear.
Na základe riadnej zapožičiavacej zmluvy medzi chovateľskými st. Callas Mágica / maj. Ing. V. Kotrbanec, M. Ulrych / a Arte Cassari krycí list vystavila p. Ivona Pírová.

5. Pani Libuše Macháčková, ch. st. Elegant´de Brie, požiadala o vystavenie pripúšťacieho po-volenia na plavú sučku Ch. Bellinda Keysybrie / Ch.Voodoo du Noble du Nid x Ich.Antiko Lhasabrie /, HD B/A a čierneho psa Ch.Notre Dame Bay Xeros Kasiterit / Ch. Agassi Nadina x Ich. Baby Kasiterit /, HD A/A, čierny.
Krycí list vystavila p. Zuzana Likierová.

6. Majiteľ ch. st. Shaggy Kasiterit pán Peter Pilný požiadal o pripúšťacie povolenie na suku Rebeccu Baby Kasiterit / Abbado Arte Cassari x NDB Xena Kasiterit /, HD B/A, čierna a čierneho psa Ch. Notre Dame Bay Xeros Kasiterit / Ch.. Agassi Nadina x Ich. Baby Kasiterit /.
Krycí list vystavila Zuzana Likierová.
Sučka nezabrezla.

7. Majiteľ ch. st. Shaggy Kasiterit pán Peter Pilný požiadal o pripúšťacie povolenie na čiernu suku Notre Dame Bay Xena Kasiterit / Ch. Agassi Nadina x Ich. Baby Kasiterit /, HD A/A, a čierneho psa Nys de la Colline Brebis / HD A/A / Nemecko / .Krycí list vystavila Zuzana Likierová.
Sučka nezabrezla.

8. Chovateľ Ing. Roman Jucha, ch. st. Bonyta Slovakia, požiadal o vystavenie pripúšťacieho povolenia na plavú suku Bonyta Brihas / HD A/A / a plavého Ch. Baccardy Antisc Avalanche / Nash du Domaine des Cypres x Hayde jesed / HD A/A, Csnb clear.
Krycí list vystavila Zuzana Likierová.
Sučka nezabrezla.


Kontroly vrhov

1. dňa 6.2. 2004 ohlásila chov. st. Arte Cassari /Z+M. Likier/ narodenie 8 šteniat /5/3/všetky čierne, po rodičoch Ch. Carlos Arte Cassari x Biprogentin Lhasabrie. Na žiadosť chovateľov veterinárna lekárka utratila 1 šteňa - psíka pre jednostranne prázdny paspárok.
1. Kontrola vrhu vykonána v prvom týždni veku šteniat p. I. Pírovou.
Prítomných 7 životaschopných čiernych šteniat /4/3/. Suka v plnej mliečnosti.
2. Kontrola vrhu vykonána 15.3.2004 p. Ivonou Pírovou
Prítomných 7 šteniat, vyrovnanej hmotnosti / 5-6 kg /. U všetkých krásne nožnicové skusy, 4 x malá biela bodka na hrudi,u jednej sučky a psíka vpravo voľný paspárok.Tmavé oči u všetkých šteniat u jedného psíka zálomok na chvoste.
Vrh zapísaný pod písmenom „G"

2. dňa 8.5. 2004 ohlásila opätovne narodenie vrhu chov. st. Arte Cassari majiteľov Zuzany a Martina Likiera.
1. Kontrola vrhu vykonaná p. I. Pírovou 11.5.2004
Prítomných 9 šteniat: 4 čierne psy, 1 plavý , 2 čierne, 2 plavé sučky. Všetky čierne šteniatka bez znakov, u jedného psíka vpravo slabšie hmatný paspárok, plavý psík výrazne uhľovaný.
2. Kontrola vrhu vykonaná opätovne p. I. Pírovou vo veku 6 týždňov .
Prítomných 9 šteniat vyrovnaných v type a váhe. Priemerná váha 6,5 kg. U všetkých šteniat krásne nožnicové skusy, tmavé oči, výrazné hlavy. Plavé sučky peknej jednoliatej plavej farby u pl. psíka výrazné uhľovanie. U jedného čierneho psíka kratšia kosť v ľavom paspárku. Suka stále v laktácii.Vzorne odchovaný vrh.
Vrh zapísaný pod písmenom „H"
xany.jpg


ROK 2005


Vystavené pripúšťacie povolenia

1. Majiteľ chovateľskej st. Bonyta Slovakia, Ing Jucha R. požiadal o vystavenie krycieho listu na plavú suku Bonyta Brihas HD A/A. a plavého psa Baccardy Antisc Avalanche /Nash du Domaine de Cypres x Hayde Jesed /HD A/A/, Csnb clear.

2. Majitelia chovateľskej st. Arte Cassari Z+M Likieroví požiadali o vystavenie krycieho listu na čiernu sučku Aneca Arte Cassari /Idole des Monts den Crouzille x Carissa Vigo/HD A/A a čierneho psa Xirage des Enfants de Lutece G /Ughandi x Ricaine des Enfaants de Lutece/ HD B, Csnb clear.

3. Majiteľka chov st. Eminentia Sibra MVDr. S. Brabcová požiadala o vystavenie krycieho listu na čiernu suku Caissa Eminentia Sibra / Booker Nadina Sis x Andreomeda Bhatinda/ HD B a čierneho psa Atris Trzy korony PL /Rubis du Moulin d Or x / HD A, Csnb clear

4. Majiteľ chovateľskej st.Shaggy Kasiterit p. P. Pilný. požiadal o vystavenie krycieho listu na čiernu suku Rebecca Baby Kasiterit /Abbado Arte Cassari x NDB Xena Kasiterit/ HD B csnb clear a čierneho Bukowski Eminentia Sibra /Haicou de la Maison de Suzie x Andromeda Bhatinda/HD A.

5. Majitelia chovateľskej st. Arte Cassari Z+M Likieroví požiadali o vystavenie krycieho listu na čiernu sučku Fibi Arte Cassari /Agassi Nadina x Aneca Arte Cassari/ HD A/A a sivého psa Ch. Carlosa Arte Cassari / Ch. Mickel Angelo de Lacabru x Ich.Carissa Vigo / HD A/A, Csnb, Pra,Erg clear.

Kontroly vrhov

1. 6.1 2005 ohlásila narodenie vrhu chov. st. Elegant de Brie p. L. Macháčkovej, po rod. NDB Xeros Kasiterit a Bellinda Keysybrie.
1. kontrola vrhu vykonaná veterinárnym lekárom.
2.kontrola vrhu vykonaná p.Z. Likierovou.
Pekný vyrovnaný vrh vzorne odchovaný s priemernou hmotnosťou 5 kg.
Prítomní 2 čierni psi a 3 čierne sučky. U všetkých šteniat svetlejšie oko, biela čiarka na hrudi.1 x obojstranne zrastene paspárky, 1x vpravo voľný paspárok.1x biele pazúry. U všetkých šteniat krásne nožnicové skusy.
Vrh zapísaný pod písmenom A

2. 21.2 2005 ohlásila narodenie vrhu chovat. st. Arte Cassari manželov Likierových, po rodičoch Unique Hengo des uns et des Autres plavý HD A/A (CZ) a Biprogentin Lhasabrie čierna HD A/A..
Počet narodených šteniat 7 (2/5), ponechaných 7( 2/5)
Vrh vzorne odchovaný v byte podľa dohody medzi chov st. Arte Cassari a Calas Mágica u p. M. Ulrycha a Ing. V. Kotrbanca.
1.kontrolu vrhu dňa 29.2.05 vykonala p. I. Pírová.
Sučka vo výbornej kondícii, 2 čierni psi, 2 čierne a 3 plavé sučky vyrovnanej hmotnosti. Sací reflex dobrý. U jednej sučky vpravo zrastené paspárky.
2.kontrola vrhu vykonaná p. I. Pírovou.
Matka stále v plnej laktácii. Šteňatá vo veku 6 týždňov, vyrovnanej hmotnosti okolo cca 6 kg, Oči tmavé, skusy nožnicové, 1x voľný paspárok a u čiernej sučky vpravo zrastene kostičky. Doporučený rontgen paspárkov
Vrh zapísaný pod písmenom I.

3. dňa 8.4.2005 ohlásila narodenie šteniat chov. st. Arte Cassari Z. a M. Likiera. Po rodičoch Xirage des Enfants de Lutece /D/ HD B, čierny a Anece Arte Cassari HD A/A čierna. Narodených 7 živonarodených šteniat, 1 šteňa mŕtvo narodené.
1.kontrola vykoná dňa 12.4.2005 p. I. Pírovou.
5 čiernych psov, 2 čierne sučky vyrovnanej hmotnosti, 1 x prázdny dráp, suka v plnej laktácii.
2.kontrola vrhu vykonaná dňa 9.5.2005 p. I. Pírovou
Šteňatá správne socializované, hmotnosť okolo 6 kg. Krásne typovo vyrovnaný vrh. U všetkých šteniat tmavé oči, nožnicové skusy, 1 x prázdny dráp.
Vrh zapísaný pod písmenom J.

4. dňa 20.4. 05 nahlásila narodenie vrhu ch. st. Eminentia Sibra Mvdr. S. Brabcovej, po rod. Atris Trzy Korony čierny PL.HD A a Caissa Eminentia Sibra HD B čierna.
Narodení 2 psi a 6 sučiek - 2 sučky plavé, ostatné šteňatá čierne.
Kontrola vrhu vykonaná p. Z. Likierovou.
Krásne typovo vyrovnaný vrh, vynikajúco socializovaný. Šteňatá hmotnosťou okolo 6 kg. Tmavé oči, nožnicové skusy. Vzorne odchovaný vrh.
Vrh zapísaný pod písmenom D

5. dňa 30.5. 05 ohlásila narodenie vrhu p. Juchová, ch. st. Bonyta Slovakia po rodičoch Ch. Baccardy Antisc Avalanche plavý HD A/A a Bonyta Brihas plavá HD A/A.
1.kontrola vykonaná dňa 30.5. 05 veterinárnym lekárom p. Kozárom z Veľkého Krtíša. Zapísaný klinicky zdravý vrh počtom 8 šteniat.
2.kontrola vykonaná p. Z. Likierovou.
Plavý hmotnosťou nevyrovnaný vrh 6 psíkov, 2 sučky. Vo veku 5 týždňov šteňatá príliš nízkej hmotnosti cca 3 kg !!!! Chovateľka prísne napomenutá a poučená. Odložená kontrola vrhu o ďalšie 2 týždne. U všetkých šteniat paspárky v poriadku, tmavé oči, 4 x mierne uhľovaná plavá farba. 1 x biely fľak na hrudi a 1 x biela čiarka.
Vrh zapísaný pod písmenom B

6. 13.10 2005 nahlásila narodenie šteniat chov. st. Novohrad de Brie p. D. Štéglovej po rod. Chester Chucky Moravia Campanella HD A, čierny a Playful Paw Amy HD A sivá.
Komplikovaný pôrod cisárskym rezom pri ktorom sučka uhynula.
Šteňatá umiestnené u 2 náhradných matiek sučiek. Dokopy narodených 5 psov a 4 sučky.Kontrola vrhu vykonaná p. I. Pírovou a p. Z. Likierovou.Prítomných 9 šteniat /5/4/ všetky čierne. Vrh menšej hmotnosti okolo 4 kg. Šteňatá správne socializované. Vrh problematický v paspárkoch. 3x sa vyskytol prázdny dráp, 1x obojstranne jednoduchý, 1x vpravo zrastený. U všetkých šteniat biele znaky, oči stredne tmavé až svetlé.
Vrh zapísaný pod písmenom B.